STAŇTE SE HOSTEM

Děkujeme za váš zájem.  Kapacita štědrovečerní večeře je bohužel již naplněna.

Děkujeme za pochopení.

Tým Westfield ChodovSe sháněním hostů nám pravidelně pomáhají také tyto organizace:


Asociace Společenské odpovědnosti 
Největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Naší vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.Více informací na: https://www.spolecenskaodpovednost.cz/ 
Více informací na: https://www.spolecenskaodpovednost.cz/    


Klub vozíčkářů Petýrkova
Je obecně prospěšná společnost, transformovaná v roce 2013 z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která umožňuje dospělým lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život. Jsme transparentní organizací, která klade důraz na svou historii, stabilitu a lokální komunitní charakter. Pomoc poskytujeme několika desítkám klientů ročně a od začátku 90. let 20. století máme za sebou stovky tisíc asistenčních hodin. Naše organizace vznikla a působí v domě zvláštního určení v Petýrkově ulici na Praze 11. Sounáležitost s tímto místem je pro nás významná a odráží se v našem poslání, činnosti i názvu naší organizace.
Více informací na: https://www.kvp.cz/ 


Krása pomoci 
Nadace Krása pomoci byla založena v roce 2008. Od té doby podpořila projekty neziskových organizací, které pomáhají seniorům, částkou přesahující 31 milionů korun. Podporuje programy domácí péče o seniory a dobrovolnické programy po celé České republice.
Nadace také vede vlastní unikátní projekt, který se jmenuje "Doma bez obav." V rámci něj koordinátorky péče propojují osamělé seniory se službami domácí péče, které jim umožní žít ve svém domácím prostředí, ale o kterých sami senioři nevědí, nebo o ně neumějí sami požádat. Cílem tohoto projektu je zajistit důstojný život seniorů ve vlastní domácnosti jak nejdéle je to možné. Takto Nadace Krása pomoci pomohla tisícům seniorů, kteří by jinak museli předčasně do ústavní péče.
Více informací na: https://www.krasapomoci.cz/   


Klokánek
Nabízí přechodnou péči rodinného typu dětem ve věku 0 - 18 let, z celé republiky, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své rodině.
Během pobytu je o děti pečováno do doby, dokud se nemohou vrátit zpět do původní rodiny, nebo do rodiny náhradní, případně do jiného zařízení dlouhodobé péče.
Děti mohou nadále navštěvovat svoje předškolní a školní zařízení, na které jsou zvyklé. V případě, že to není možné, zajistíme jim vzdělávání v blízkosti Klokánku. Kamarádi a spolužáci mohou děti navštěvovat v zařízení stejně jako jejich rodiče. Volný čas dětem vyplňujeme dle jejich přání a možností. Mohou pokračovat ve volnočasových aktivitách, které navštěvovaly, než přišly do Klokánku, můžeme jim nabídnout kroužek přímo v zařízení nebo mimo něj.


Nezisková organizace Klub svobodných matek z.s.
Působí již třetím rokem a je zaměřena na cílovou skupinu rodičů samoživitelů, která je v České republice relativně opomíjena, ačkoliv čítá komunitu 200 000 neúplných rodin. Těmto poskytujeme finanční, materiální a odbornou pomoc prostřednictvím našich programů finanční pomoci. Pomáháme například se zajištěním školních pomůcek, obědů ve školních zařízeních, úhradou zájmových aktivit či táborů. V rámci COVID krize, kdy řada rodičů neměla prostředky na potraviny, léky či náklady na bydlení, naše organizace rozdělila v rámci pomoci částku dosahující téměř dva a čtvrt milionu korun, a to výhradně ze zdrojů od soukromých dárců či obchodních společností. Součástí naší iniciativy jsou i tři FB skupiny jejichž prostřednictvím mohou rodiče samoživitelé spolu komunikovat, seznamovat se a vzájemně si pomáhat i na bázi solidarity.
Více informací na: https://bit.ly/3n7JXA2  


Nadační fond Veroniky Kašákové
Jsme nadační fond, ale především lidé, kteří se rozhodli DOPROVÁZET mladé lidi z dětských domovů na jejich cestě do reálného života. Děti z dětského domova ztrácí domov dvakrát! Poprvé odchodem z biologické rodiny a podruhé odchodem z dětského domova, kdy se často ocitají v nepříznivých situacích a jsou zcela odkázáni jen sami na sebe. Rozhodli jsme se tento pocit nejistoty a samoty ZMĚNIT! Za každým mladým člověkem, který projeví zájem, posíláme tzv. PRŮVODCE. Vytváříme tak individuální vztah, který vzniká v dětském domově a pokračuje i po jeho opuštění.
Více informací na: https://www.nfvk.cz/   


Lemniskáta
Život bez bariér, o.p.s. je nestátní neziskovou organizací na Praze 2, která provozuje chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychickým postižením. Výrobním programem jsou papírenské výrobky. Základní myšlenkou chráněného pracoviště je umožnění a zachování pracovních příležitostí lidem s handicapem v chráněném, ale přitom tvůrčím a vnitřně svobodném prostoru. Usilujeme o to, aby zde naši zaměstnanci nacházeli své sebepotvrzení v práci, získávali nové manuální a sociální dovednosti, ale zároveň cítili, že jsou součástí skupiny lidí, která má na zřeteli individuální potřeby každého jednotlivce a přitom spolu tvořili celistvé společenství.


Jako doma
Jako doma - Homelike, o.p.s. je nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Naším cílem je společnost, kde každý má možnost důstojně bydlet a kde nejsou sociální a genderové nerovnosti. Našimi prostředky jsou partnerství a participace, empowerment (posílení), vytváření bezpečného prostředí, genderová citlivost a spolupráce lidí s domovem a bez domova. Mezi hlavní projekty patří Jídelna kuchařek bez domova a Komunitní centrum pro ženy bez domova.

HOSTÉ MINULÝCH LET

ROK 2019

 • Fandi mámám
 • Klub vozíčkářů Petýrkova
 • Lemniskáta
 • Fokus Praha
 • Klub svobodných matek
 • Krása pomoci
 • Asociace společenské odpovědnosti

ROK 2018

 • Jako doma
 • Nový prostor
 • Klub vozíčkářů Petýrkova
 • Nadační fond Veroniky Kašákové
 • Maltézská pomoc
 • Bez Domova
 • AutTalk
 • Asociace společenské odpovědnosti